Προγράμματα

Στις 6-7 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το kick-off meeting του Έργου BIO2REG, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Αστικού…

Ο κ. Μπίθας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου Life ClimaTree και τη σύνδεσή τους με το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας στο 3rd Symposium on Circular Economy στα Χανιά, 27-29 Ιουνίου 2022.…