Διονύσης Λατινόπουλος

Ο Διονύσης Λατινόπουλος (Γεωπόνος ΑΠΘ, MScUniversityCollegeLondon, Δρ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο:  «Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων». Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του χωρικού σχεδιασμού, τα οικονομικά των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, τα οικονομικά της βιώσιμης ανάπτυξης και τη λήψη αποφάσεων στο χώρο της υπαίθρου. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οικονομική αποτίμηση του περιβάλλοντος καθώς και η πολυκριτήρια προσέγγιση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Φωτογραφία
Dionysis Latinopoulos
Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής, Εξωτερικός Συνεργάτης
Τμήμα
School of Spatial Planning and Development, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Email επικοινωνίας
dlatinop@plandevel.auth.gr