Βιβλία

Revisiting the Energy
Revisiting the Energy-Development Link
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων