Προκηρύξεις

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Ερευνητή/τρια)

Αξιολόγηση υποψηφίων προσωρινά αποτελέσματα και πρόσκληση σε συνέντευξη για την επιλογή συνεργάτη  "Ερευνητή/τρια"   του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π.  21/09.01.2023 (ΑΔΑ:ΩΖΔΑ46ΜΞΓΘ-Ε1Γ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος