Προγράμματα

Το ΝΕΟ μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο  «“Πράσινες” θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοοικονομία», είναι…

Νοέμβριος 26, 2021

Η έκθεση Layman για το έργο Climatree (LIFE14 CCM/GR/ 000635) είναι διαθέσιμη.…

Απρίλιος 12, 2021