Προγράμματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Οικονομολόγου για την Οικονομική Διαχείριση και την Διοικητική Υποστήριξη Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου

Ιούλιος 28, 2021

Η έκθεση Layman για το έργο Climatree (LIFE14 CCM/GR/ 000635) είναι διαθέσιμη.…

Απρίλιος 12, 2021