Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική ημερίδα του Έργου LIFE DEBAG

LIFE DEBAG
LIFE DEBAG Tελικη ημερίδα στην Αθήνα που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μελά στις 7 Δεκεμβρίου του 2018. Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική ημερίδα του Έργου LIFE DEBAG που έλαβε χώρα 

Επισυναπτόμενα