Αntonis Rovolis

Antonios Rovolis, Εconomist, BA Athens, MA Sussex, PhD LSE  is Associate Professor of Spatial and Urban Economics at the Department of Economic and Regional Development, Panteion University of Athens. He has worked as a research fellow at the Queen Mary College, University of London, at the Institute of Regional Development and at the Institute of Urban Environment and Human Resources, Panteion University of Athens. He has taught at the University of Thessaly and at Harokopio University of Athens. He has been a visiting research fellow at Toronto University, McGill University, York University (Canada) and Concordia University. His fields of expertise are real estate economics, urban and regional infrastructure investment, urban and regional economic growth, spatial dimensions of new technologies, new economic geography.

Antonios is currently Director of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University and Director of  the Postgraduate Studies of the Department of Economic and Regional Development at the same University.

Φωτογραφία
Aντώνης Ροβολής
Τίτλος
Professor, Director
Τμήμα
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Email επικοινωνίας
rovolis@panteion.gr