Ο κ. Μπίθας κεντρικός ομιλητής στο 3rd Symposium on Circular Economy

3rd Symposium on Circular Economy
Exploring agriculture-based mitigation in the pursuit of circular economy. Food Tree crops ecosystems as a net sink of CO2

Ο κ. Μπίθας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου Life ClimaTree και τη σύνδεσή τους με το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας στο 3rd Symposium on Circular Economy στα Χανιά, 27-29 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://3rd.circulareconomy2050.eu/index.php/program#keynot