Ολοκληρωμένα Προγράμματα

default
Ολοκληρωμένα προγράμα
 • «ΟΙΚΟ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ» - ΤΟΠΣΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (2014-2015)

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ– ΕΚΤ – ΠΕΠ – ΕΥΚΕΚΟ

Συμμετοχή σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων με σκοπό την προώθηση τους στην απασχόλησή τόσο με επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα όσο και με την σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης οικονομίας.

 

 • «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ » - ΤΟΠΣΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ (2014-2015)

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ- ΕΚΤ – ΠΕΠ – ΕΥΚΕΚΟ

Συμμετοχή στην προώθηση ανέργων και ομάδων στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

 

 • « Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ » - ΤΟΠΣΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2014-2015)

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ- ΕΚΤ – ΠΕΠ – ΕΥΚΕΚΟ

Συμμετοχή στην ανάδειξη του τομέα του περιβάλλοντος ως μοχλό στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση στην Περιφέρεια Αττικής, με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

 • «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (2010-2013)

Πηγή Χρηματοδότησης: EΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Το παρόν έργο στοχεύει στην καταγραφή και διερεύνηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας.

 

 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/EΚ υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν Σχέδια Διαχείρισης για τις Λεκάνες Απορροής που βρίσκονται στην επικράτεια τους . Το Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. ήταν υπεύθυνο για τη συγγραφή των Παραδοτέων 1.3 (Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος- ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση) και 1.4 (Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής για το νερό και μηχανισμοί ανάκτησης) για τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός αυτού, το Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. συνείσφερε και στη συγγραφή και των υπόλοιπων παραδοτέων αλλά και στην κατάρτιση του Τελικού Σχεδίου Διαχείρισης. (2012-2013)

 

Παραδοτέο 1.3 Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Παραδοτέo 1.4. Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Προσχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Παραδοτέο 1.3 Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Παραδοτέο 1.4. Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Προσχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

 

Παλαιότερα προγράμματα

 

 

 • Participation in the ΙΝΤΕRREG IIIB MEDOCC program SIMCODE (2007-2009)

 

 • Coordinator in the INTERREG IIIB / ARCHIMED program SEMSON (2007-2008)

 

 

 

 

 

 

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DISCUS (Developing Institutional and Social Capacities for Urban Sustainability) in collaboration with LA 21 Department / International Council for Local Environmental Initiatives in Europe (ICLEI Europe) /Freiburg /Germany (2002-2003)

 

 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του WWF: «European Freshwater Scorecard Project WWF European Freshwater Programme, April 2001, Water and Wetland Index, Assessment of 16 European Countries». (2000)

 

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Achieving Sustainable and Innovative Policies through Participatory Governance in a Multi-Level Context. The case of water use" (2000-2002)

 

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Metropolitan Cities & Sustainable Use of Water"- Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (1998-2000)

 

 • Πρόγραμμα PLUS (Γεν. Δ/νση Έρευνας, Ε.Ε)

 

 • EQUAL: Αξιολόγηση του ΚΕΜΕΠΑΠ Ήφαιστος, Υπουργείο Εργασίας

 

 • EQUAL: Έρευνα ανίχνευσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με μετανάστες, Υπουργείο Εργασίας

 

 • Πρόγραμμα NETWIN, (Γεν. Δ/νση Έρευνας, Ε.Ε)

 

 • Πρόγραμμα ADAPT, (Γεν. Δ/νση Έρευνας, Ε.Ε)

 

 • Πρόγραμμα PRO-DIALOGUE, (Γεν. Δ/νση Απασχόλησης και Κοινων. Υποθέσεων Ε.Ε.)

 

 • Πρόγραμμα DATA NAVIGATOR (Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής Ε.Ε.)

 

 • Καταγραφή και ανίχνευση αναγκών αστέγων Δ. Καλλιθέας (Δ. Καλλιθέας).

 

 • Μετανάστες και Υγεία (Γεν. Δ/νση Έρευνας Ε.Ε.)

 

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους Μετανάστες στην Ελλάδα, ΥΠΕΣΔΔΑ

 

 • Αναδιάρθρωση της Διοίκησης / Αυτοδιοίκησης στις Μητροπολιτικές Περιοχές Αθήνας – Θεσ/νικης, ΥΠΕΣΔΔΑ

 

 • Εκπαίδευση Αξιολογητών Πιστοποιημένων Φορέων Κατάρτισης, ΕΚΕΠΙΣ

 

 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Καταπολέμηση της Φτώχειας στον Δήμο Mortogan Τουρκίας, ΥΔΑΣ/ΥΠΕΞ, Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας.

 

 • EQUALITY IN HEALTH, (Γεν. Δ/νση Έρευνας Ε.Ε.)

 

 • Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών "Environmental aspects of Hungary's accession to the European Union" (1998)

 

 • Πρόγραμμα της Eurostat "Application of environmental taxes, subsidies and transfers in Greece" σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (1997-1998)

 

 • Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) με θέμα «Οι περιβαλλοντικές δαπάνες και τα απόβλητα της Ελληνικής βιομηχανίας» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (1997-1998)

 

 • Ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή Δημοσάριος-Κάβο Ντόρο-Κάρυστος (1997)

 

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "MEDALUS III" – Ερημοποίηση στην Ευρώπη με έμφαση στην Μεσόγειο (1997)

 

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Energy conservation and Sustainable Cities: assessment and evaluation of urban  greenhouse policies" (1995-1997)

 

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "COST 328" – Σχεδιασμός πολιτικών μεταφοράς σε μάκρο-επίπεδο (1995)

 

· Ευρωπαϊκός Χωρικός Σχεδιασμός – ESPON (Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ε.Ε.).

 

 • Πρόγραμμα ΕSTIA, Υπ. Οικονομικών (INTERREG II)

 

 • Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός. Επεξεργασία Χαρτογραφικών Δεδομένων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Χωροταξίας).

 

 • Παρατηρητήριο Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ΝΑ Ευρώπης (ΥΠΕΧΩΔΕ, DACOECD).

 

 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Ελλάδα/EMAS Γ.Γ.Ε.Τ., Υπ. Ανάπτυξης).

 

 • Βιώσιμος Αστικός Τουρισμός (Γεν. Δ/νση Έρευνας Ε.Ε., ΑΠΘ).

 

 • Πρόγραμμα URBAN (Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ε.Ε., ΑΝΔΗΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

 • Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση& επίλυση συγκρούσεων (ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

 • Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αθήνας – Αττικής 2006-2015 (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΠ).

 

 • Στρατηγικό Πλαίσιο Εφαρμογής της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης σε Αθήνα Θεσ/νικη, ΥΠΕΣΔΔΑ

 

 • ESTIA SPOSE, (E.U. INTERREG IIIB/CADSES)