Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης

Ο Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ), Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Περιβαλλοντική Οικονομική από το Vrije Universiteit Amsterdam με ειδίκευση στην αβεβαιότητα των μοντέλων γενικής ισορροπίας (CGE) και τις φυσικές καταστροφές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: βιώσιμη ανάπτυξη· μη αγοραία αποτίμηση των περιβαλλοντικών πόρων· αντιλήψεις και επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών· εμπορία άνθρακα ( και carbon farming)· και τις επιπτώσεις της διαφθοράς στη δράση για το κλίμα.

Φωτογραφία
Φωτογραφία του Θεοδώρου Χατζηβασιλειάδη
Τίτλος
Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Τμήμα
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ)
Email επικοινωνίας
t.chatzivasileiadis@panteion.gr