Προκηρύξεις

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Ερευνητή/τρια του έργου Cowork 4 Youth)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα (ΑΔΑ: 9ΞΜ346ΜΞΓΘ-ΧΨΣ) για την επιλογή συνεργάτη για Ερευνητή/τρια του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 21/09.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.